background

Pulverlackering

Background image: 

Vår flexibla anläggning med två ugnar och linor möjliggör en effektiv pulverlackering med stor kapacitet.
Vår stora ugn kan ta in riktigt stora objekt men är flexibel nog att kunna ta in stora mängder med mindre gods.

• smidesdetaljer
• trappor
• dörrpartier
• industridetaljer
• stålkonstruktioner
• skyltar
• fasadbeklädnad
• ventilationsdetaljer, rör m.m.
• möbler i metall
• plåt

Vår flexibla anläggning med två ugnar och linor möjliggör en effektiv pulverlackering med stor kapacitet.